22 November 2017

Stasys Krauskas *****

Jeden z najbardziej znanych litewskich grafików.