11 March 2018

"SWIM" Darius Žiūra ******!

Malutki i barrdzi dzwiny album, bardzo porusza.