11 March 2018

"Dmitry Baltermants - Selected Photographs" *****

Spora dawka świetnej radzieckiej fotografii.