31 August 2017

Warszawskie konfrontacje *****

Bardzo ciekawy album z zestawionymi zdjęciami tych samych miejsc zniszczonych zaraz po wojnie i odbudowanych.